Historisk enighet mellom NHO i fylket og regionrådene på Sunnmøre og i Romsdal

Setter E 136 og Møreaksen først

Dette mener NHO Møre og Romsdal, Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd er de viktigste samferdselsprosjektene i fylket. Nå presenterer de sin felles uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP).

Felles NTP-innspill: Daglig leder Jan Kåre Aurdal (fv.) og nestleder Vebjørn Krogsæter i styret i Sunnmøre Regionråd, direktør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal, styreleder Torgeir Dahl og daglig leder Alf Reistad i Romsdal Regionråd.  Foto: Romsdal Regionråd.

Nyheter

ÅLESUND: Det er første gang NHO Møre og Romsdal, Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd kommer med et innspill til Nasjonal transportplan (NTP) med en felles prioritering av de viktigste samferdselsprosjektene i Møre og Romsdal.