Debatten mellom Walløe Tvedt og Dahl fortsetter:

Reagerer på bruk av håndskrevne notat i deponistriden

Walløe Tvedt stiller nå spørsmål ved seriøsiteten i saksbehandlingen i deponisaka – «For grovt», svarer Torgeir Dahl.

FOR RØDT: Morten Walløe Tvedt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I kontroversen om deponi på Raudsand, strides partene også om juridisk grunnlag for om reguleringsplanen kan behandles av kommunestyret i Molde. Ordfører Torgeir Dahls to håndskrevne notater etter møter med eksterne jurister er nå blitt en del av disputten.