Kritiserer barne- og fødetilbudet i nysjukehuset

Bunadsgeriljaen mener barne- og fødetilbudet ved fellessjukehuset ikke er godt nok, og vil beholde føde i Kristiansund. Anja Solvik sier hvorfor, men blir imøtegått av klinikksjef Siebke.

KRITISK: Anja Solvik i Bunadsgeriljaen har skrevet brev til styret i helseforetaket med kritikk av barnetilbudet ved fellessjukehuset. Her med ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap), på styremøtet i helseforetaket 29. januar.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Bunadsgeriljaen ved Anja Solvik skriver til styret i helseforetaket om fellessjukehuset at «organiseringa av pediatritilbudet (barnetilbudet) fortsatt ikke er endelig besluttet.»