To sjukehus skal bli ett i SNR Hjelset

Ansatte vil samarbeide tettere

- I fagmiljøene må vi jobbe videre med kulturbygging. Det kan ikke bare gjøres ovenfra, det må også gjøres nedenfra, sier legetillitsvalgt Sigurd Torvik Heian.

Sigurd Torvik Heian, lege i Molde, er ansattrepresentant i styret i Helse Møre og Romsdal.  Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Samkjøringa av Molde og Kristiansund til et felles sjukehus er et svært viktig prosjekt for helseforetaket. Det skal sikre at drifta fungerer best mulig når de to enhetene flytter sammen i fellessjukehuset fra desember 2023 og utover våren 2024. Full drift er planlagt fra 1. mai 2024.