Hustadvika kommune står foran dype kutt i helse- og omsorgsbudsjettet

– Ingen er skjermet

De tidligere kommunene Fræna og Eide brukte langt mer på helse- og omsorgstjenester enn gjennomsnittskommunen i landet. Nå må den nye Hustadvika kommune gjennom knallharde kutt.

Hustadvika kommune står foran dype kutt i helse- og omsorgstjenesten. – Ingen institusjoner eller avdelinger er skjermet, sier ordfører Tove Henøen. Til venstre opposisjonsleder Jan Arve Dyrnes fra Ap.   Foto: vidar ryther myklebust

Nyheter

De siste Kostra-tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at Fræna i 2018 brukte 29 488 kroner per innbygger på kommunale helse- og omsorgstjenester, Eide brukte 33 237 kroner. Det er langt mer enn landsgjennomsnittet på 27 244 kroner per innbygger. Også i antall årsverk lå de to tidligere kommunene godt over gjennomsnittskommunen. Fræna hadde 338,4 årsverk i helse- og omsorgsektoren per 10.000 innbyggere, Eide 342 årsverk. Landsgjennomsnittet var 311.