Romsdalsbanken henter inn 79 millioner kroner i ny kapital

Romsdalsbanken har vokst kraftig etter fusjonen mellom BFH Sparebank og Nesset Sparebank, og henter derfor inn 78.75 millioner kr i ny kapital gjennom utstedelse av nye egenkapitalbevis.

Adm.banksjef: Odd Kjetil Sørgaard i Romsdalsbanken.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

ELNESVÅGEN: Egenkapitalbevis i sparebanker er ettertraktet blant investorer i markedet. Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard i Romsdal Sparebank – som er det juridiske navnet på Romsdalsbanken – venter stor interesse for emisjonen i banken, som er den eneste gjenværende lokale med hovedkontor i Romsdal.