Nye veger-direktør om rapporten om kryssing av Romsdalsfjorden

– Vegvesenet har svart ut det vi etterspurte

– Statens vegvesen svarer i sin rapport ut det vi etterspurte på en god måte, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye veger, når det gjelder kryssing av Romsdalsfjorden.

Illustrasjonen viser den planlagte brua over Julsundet på Møreaksen.   Foto: Illustrasjon: Rambøll / Statens vegvesen

Nyheter

Samtidig peker han på at Transportøkonomisk institutt (TØI) anbefaler at det gjøres mer omfattende analyser av ferjealternativet.