LEDER FREDAG 21. FEBRUAR

Svak krone, lav vekst og ingen rentehopp

Litt optimisme: – Kanskje ligger den bratteste nedturen for oljevirksomheten bak oss, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale forrige torsdag.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norge er et økonomisk paradis i en urolig og hardt prøvet verden.

Nyheter

Forrige uke ble det kjent at den norske krona har svekket seg til det laveste nivået på minst 30 år. Årsaka til svekkelsen er flere negative nyheter, som det nye viruset covid-19 fra Kina og oljeprisfall på nyåret.

Samtidig viser de fleste analyser at veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta. Først og fremst på grunn av lavere vekst i oljeindustrien. Men også lav produktivitetsvekst og usikre vilkår for internasjonal handel vil trolig medføre at veksten framover vil bli lavere.

Styringsrenta er uendret på lave 1,5 prosent, slik blir det trolig også i nærmeste framtid. Det meldte Norges Bank under sitt siste rentemøte i januar.

Men tross lav ere vekst, svak krone og stabilt lav rente er det ingen kriseutsikter for norsk økonomi. eller tvert om. Vi har lagt bak oss et svært godt 2019. Fra september 2018 til samme periode i 2019 økte månedslønna for lønnstakere i Norge med 3,7 prosent. Det er den høgeste lønnsveksten på flere år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var over 46.000 flere sysselsatte i 2019 enn i 2018.

Godt hjulpet av et enormt stort oljefond har norsk økonomi har klart seg godt i første fase av omstillingen bort fra en oljedrevet økonomi. Oljefondet gir oss en svært god mulighet til å fortsette omstillingen uten at det skal ramme velferdssamfunnet for hardt.

Selvfølgelig kan avkastningen fra et stort oljefond ble en farlig sovepute for norske politikere. Det mangler ikke på advarsler om for stor offentlig pengebruk, om framtidige store pensjonsutgifter og husholdningenes voksende gjeldsbyrde. Men sannheten er at Norge er et økonomisk paradis i en urolig og hardt prøvet verden. Den gode norske modellen med samarbeid mellom partene i arbeidslivet vil være nøkkelen også for framtida.