Vil ramme lokale handels- og servicebedrifter

Beklager kortere liggetid for hurtigruta i Molde

Både daglig leder Britt Flo i Molde Næringsforum og reiselivssjef Torunn Dyrkorn i Visit Nordmøre og Romsdal beklager de foreslåtte kuttene i hurtigrutas liggetid i Molde.

kortere ligetid: Nordgående hurtigrute får redusert liggetida i Molde fra to timter og tre kvarter til 15 minutter. Her er «Roald Amundsen» på veg til kai. Alle foto: Bjørn Brunvoll 

Nyheter

Kortere liggetid vil bety tap av omsetning for lokale handels- og servicebedrifter.