Bondelagslederen om kontrasten mellom melkebøndenes fallskjerm og unges muligheter

– Staten er med og finansierer bobiler og campingvogner til bønder som vil slutte

– Bønder som slutter med melkeproduksjon, får en gullkantet belønning fra staten, mens unge som vil inn i næringa, får det tøffere enn noen gang. Det bekymrer bondelagsleder Konrad Kongshaug.

MINDRE MELK: Når flere bønder selger produksjonskvotene for melk, får de godt betalt fra staten. For unge som vil satse på landbruksnæringa, er bondelagsleder Konrad Kongshaug urolig for at det blir tøffere.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

MOLDE/AVERØY: Melka skaper både jubel og fortvilelse blant bøndene. De som smiler, er de som legger ned melkeproduksjonen og selger melkekvoten til staten. De som fortviler, er unge bønder som enten vil begynne som bonde eller som er i ferd med å bygge opp melkeproduksjonen på gården.