Jurist i Norsk Presseforbund om journalføring av sms til statssekretær Nakken:

– Burde journalført avsendar

Jurist: – Viktig med openheit om kven som deltek i prosess.

Jurist og offentlighetsekspert Kristine Foss i Norsk Presseforbund.  Foto: Norsk Presseforbund

Nyheter

Jurist Kristine Foss, rådgivar for Norsk Presseforbund, meiner sms-ane til statssekretær Nakken skulle vore førte inn i journalsystemet med fullt namn på avsendarane. Foss har offentlegheit, innsyn, kjeldevern og ytringsfridom som sine fagområde.