Tilbyr tre timer gratis rettshjelp

I møte med en bistandsadvokat kan kriminalitetsutsatte få veiledning på om saka kan egne seg som en straffesak.
Nyheter

Advokatene Mads Jenset og Peter Engebjerg i Molde er faste bistandsadvokater ved Romsdal tingrett og har lang erfaring med å følge opp ofre for kriminalitet i rettssystemet.