– Det er lettere å anmelde et slag i drosjekøa enn et overgrep fra en du har et nært forhold til

Antallet overgrepssaker i Romsdal gikk kraftig ned fra 2018 til 2019. Politiets Støttesenter for kriminalitetsutsatte vil få ned mørketallene ved å gi råd og støtte både før og etter en eventuell anmeldelse.

Klare til å hjelpe: Fagleder og politi, Kristin Mathisen Austvik (f.v.), seniorrådgiver Torben Skretting og bistandsadvokatene Peter Engebjerg og Mads Jenset tilbyr gratis, lavterskel hjelp hos Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Molde og fylket.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det sier Kristin Mathisen Austvik, fagleder for Støttesenter for kriminialitetsutsatte i Møre og Romsdal.