Eide og Fræna gikk ut av historien med kjempeminus

Brukte 50 millioner for mye i 2019

Tidligere Eide og Fræna kommuner hadde et samlet merforbruk på nesten 50 millioner kroner i den kommunale driften i 2019. Nå blir det opp til Hustadvikas kommunedirektør Per Sverre Ersvik å få driften i balanse. Det betyr store kutt.

MÅ KUTTE STORT: – Driftsutgiftene skal ned, sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik i Hustadvika kommune.   Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

Driftsenhetene i gamle Fræna og Eide brukte langt mer penger enn de hadde i sitt siste år. Det viser regnskapstallene for 2019. Fræna hadde et merforbruk på 33,9 millioner kroner, Eide 14,4 millioner kroner, tilsammen 48,3 millioner kroner. Det er særlig på helse- og omsorg at utgiftene er blitt langt større enn budsjettert.