Forprosjektet for Sjøfronten 2 skal være ferdig i mars:

Slik blir Sjøfronten 2

Forprosjektet for Sjøfronten 2 skal være ferdig 30. mars. Tirsdag ble Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø informert om statusen for prosjektet.

Bildet viser hvor langt ut det tenkes at Sjøfronten 2 skal komme. Det vil også bygges slik at det er langt fra lekeplassen i vest og bort til kaikanten.  Foto: Norconsult

Nyheter

Sjøfronten 2 byr på leikeplass, utendørs treningsapparat og en badeplass midt i byen. Politikerne virket veldig fornøyde med det Dagfinn Storvik fra prosjektleder Hamsto viste fram under tirsdagens møte i utvalget.