– Vi må godkjenne vegene først

I dag er det ikke tillatt å kjøre 25 meter lange vogntog på vegene i Møre og Romsdal. Men modulvogntogene kommer snart, også på fylkesvegene.

KOMMER: – Det er flere vegstrekninger her i fylket der det er aktuelt å tillate modulvogntog å kjøre., sier Kristin Sørheim (Sp).  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

– Det er flere vegstrekninger her i fylket der det er aktuelt å tillate modulvogntog å kjøre. Europaveg 136 mellom Ålesund og Dombås er ett eksempel. Vi kan også se for oss fylkesveg 65 mellom Surnadal og Trøndelag. Der har en bedrift som Pipelife behov for transport som tar store volum for å få ut varene, sier lederen av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.