Staten vegvesen la fram mulighetsskisser for E39 Bolsønes-Årø:

– En lengre tunnel er uaktuelt

Statens vegvesen hadde tirsdag dialogmøte med Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø om planene for E39 fra Bolsønes til Årø. Mulighetsskissene ble ikke møtt med stående applaus.

Dialogmøte: Halgeir Brudeseth og Håvard Austvik møtte tirsdag Hovedutvalget for teknisk, næring, plan og miljø for å vise fram nye skisser for E39 Bolsønes-Årø.  Foto: Knut Lillebakk

Nyheter

Bypakke-vedtaket fra kommunestyret i februar 2015 ville «snarest mulig» ha gjennomført tiltak på vegnettet som vil øke trafikksikkerheten og bedre trafikkavviklingen. Det skal legges til rette for god framkommelighet for myke trafikanter og et godt kollektivtilbud. Tiltakene skal gi bedre miljø, lavere utslipp og færre personer utsatt for støy.