«Elsa»-floa: – Vi følger situasjonen tett

Klokka 12.20 tirsdag vil floa være på det høyeste i Molde og omegn.

FØLGER SITUASJONEN TETT: Framme fra venstre: Jørgen Nordheim (beredskapsleder), Britt Rakvåg Roald (assisterende kommunedirektør), Alf Magne Smørholm (Nordmøre og Romsdal brann IKS), Bjarte Koppen (Molde vann og avløp KF), Stine Breivik (Molde bydrift). Bak fra venstre: Jonas Solheim (Sivilforsvaret), Vidar Mauseth (Sivilforsvaret), Arve Solholm (Molde og Romsdal havn IKS), Øystein Nilsen (Molde og Romsdal havn IKS).  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

«Elsa» har så langt ikke ført til skader som har blitt rapportert inn til brannvesenet eller andre offisielle instanser i romsdalsregionen.