Nordmøringene drar fortsatt til sjukehuset i Molde

Tall fra Helse Midt viser at sjukehusstriden ikke ser ut til å ha påvirket hvilket sjukehus nordmøringene brukte i perioden 2015 til og med 2018.

Av 73.145 pasienter i Kristiansund bostedsområde.dro 20.632 (28,2 prosent) til Molde i perioden 2015 til og med 2018.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det er Tidens Krav som skriver om tallene fra Helse Midt.