Romsdalsaksen kritiserer vegvesenrapport - kontakter departementet

Romsdalsaksen AS har ikke gitt opp kampen om ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden. I et 12 sider langt åpent brev til Samferdselsdepartementet lister de opp det de ser som mangler ved rapporten fra Statens vegvesen.

Kontakter departementet: Daglig leder i Romsdalsaksen AS, Jørn Inge Løvik.   Foto: Vidar Myklebust

Statens vegvesen bruker overdimensjonerte dimensjoner og overprisete kalkyler for Romsdalsaksen. For Møreaksen er det underkalkulerte kostnader.

Romsdalsaksen AS
Nyheter

Rapporten ble presentert like før jul, innholdet falt ikke i god jord hos Romsdalsaksen. De mener at rapporten inneholder både mangler og feil om Romsdalsaksen.