Sjekk tilbudet i din kommune

– Pårørende av rusavhengige strekker seg ofte for langt

– Vi erfarer at pårørende ofte strekker seg for langt og gjerne vil ordne opp sjøl eller holde fasaden. Da kan de bli helt utslitt, og oppsøker hjelpeapparatet veldig seint.

INVOLVERER PÅRØRENDE: Helseledere i Romsdal og Gjemnes: Øverst f.v.: Ann Sissel Misund Nedberg i Molde, Anders Høe i Hustadvika, Lisbet Bang Riecke i Rauma. Nede f.v.: Jan H. Fjeldheim i Vestnes, Roald Borthne i Aukra, Carl Gunnar Orset i Gjemnes.   Foto: MONTASJE

Nyheter

Det sier Ann Sissel Misund Nedberg, enhetsleder Psykisk helse- og rustjenester i Molde.