Kristiansunds trønderspor gjør Gjemnes-ordfører Knut Sjømæling betenkt

– Minst ett år i vakuum

– Det går fort ett år, kanskje to før Kristiansunds forhold til Trøndelag blir avgjort. I mellomtida sitter vi i Gjemnes i et slags vakuum der ting er uavklart, sier ordfører Knut Sjømæling.

Vil samarbeide tettere med Romsdal: – Vi i Gjemnes hadde helst sett at samarbeidet mellom Nordmøre og Romsdal blir styrket, sier ordfører Knut Sjømæling. Han regner med at det kan gå minst ett år før Kristiansunds forhold til Trøndelag blir avklart.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

GJEMNES: Gjemnes-ordføreren forsøker å tone ned situasjonen hans kommune befinner seg i etter at kommunestyret i Kristiansund mot Venstres to stemmer vedtok å gå i gang med å utrede hva en løsrivelse fra Møre og Romsdal og innmeldelse i Trøndelag vil innebære.