LEDER ONSDAG 5. FEBRUAR

Fræna og de frivillige kan være stolte av attesten etter Viking Sky

Fræna kommune får mye skryt av direktoratet, ikke minst for mobiliseringen av frivillige og opprettelsen av mottakssenteret på Brynhallen.

VIKTIG LÆRING: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trekker fram arbeidet rundt Brynhallen som et viktig læringspunkt etter Viking Sky-hendelsen.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap la tirsdag fram en evaluering av Viking Sky-hendelsen. I rapporten som er bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet er det en grundig gjennomgang av redningsarbeidet. Rapporten bekrefter inntrykket av en vellykket redningsoperasjon. 1373 passasjerer var om bord da cruisebåten fikk motorstans på Hustadvika, 479 av dem ble evakuert under svært krevende forhold.

Rapporten inneholder mange viktige læringspunkt som vil bli diskutert. Flere ganger trekkes det fram at det var et godt samarbeid mellom frivillige og profesjonelle aktører. Fræna kommune får mye skryt, ikke minst for mobiliseringen av frivillige og opprettelsen av mottakssenteret på Brynhallen. Under kapittelet med anbefalinger blir organiseringen av mottakssenteret trukket fram som et viktig læringspunkt. Rapporten anbefaler at man bør vurdere å systematisere erfaringene fra mottakssenteret til bruk ved kommende hendelser.

Romsdals Budstikke var tett på redningsarbeidet denne helga. Vårt inntrykk er at tilbakemeldingene som blir gitt i rapporten er viktige og fortjent. Fræna kommune og de frivillige kan være stolte av innsatsen som ble lagt ned. Dersom erfaringene kan bidra til nyttig læring for framtida er det et stort pluss. Hendelsen viser at beredskapen i området er god, og at folk raskt melder seg til frivillig innsats. Det er en viktig verdi for et lokalsamfunn ved kysten. Rapporten dokumenterer en del av historien som det er viktig blir tatt vare på.

Direktoratet forslår flere konkrete tiltak for framtida. Noen av disse gjelder etablering av bedre beredskapssystemer for registrering. Heldigvis endte Viking Sky-dramaet godt. Marginene var små, og det er verdt å merke seg rapportens anbefalinger knyttet til manglende kommunikasjon av katastrofepotensialet i hendelsen. Rapporten er et viktig dokument som må brukes aktivt i framtida. Derfor håper vi at den i henhold til anbefalingen blir fulgt opp i framtida med spesielt fokus på det foreslåtte læringspunktene.