Stig O. Jacobsen: – Dette er en dramatisk situasjon

Direktorat: Bør vurdere radioaktivt avfall i nasjonalt deponi

«Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener at det bør vurderes om det er hensiktsmessig at et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør ha tillatelse til å ta imot noen typer radioaktivt avfall.»

OPPSIKTSVEKKENDE: Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier til NRK at det er oppsiktsvekkende og dramatisk at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler en løsning som betyr at radioaktivt avfall kan lagres i et felles deponi med annet farlig avfall.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i sitt høringssvar til rapporten fra ekspertutvalget for farlig avfall, omtalt av NRK Møre og Romsdal onsdag morgen.