– Framtidsfullmakt gjorde ting mye enklere

– Framtidsfullmakta har gjort ting veldig mye enklere for oss, sier Hanne Aastebøl Nerland, som har to nærstående som har blitt dement. Hun sitter også i styret i Molde Demensforening.

PÅRØRENDE: Hanne Aastebøl Nerland.   Foto: Bjørn Brunvoll

Framtidsfullmakta har gjort at vi har kunnet ta oss av alle økonomiske forpliktelser og vi kunne forestå ssalg av eiendom.

Hanne Aastebøl Nerland, styret i Molde Demensforening
Nyheter

Hanne Aastebøl Nerland forteller at det var hennes nærstående selv som tok initiativ til opprettelsen av framidsfullmakta.