Høgt sjukefravær i helseforetaket

Til enhver tid var mer enn hver tolvte ansatte i helseforetaket sjukmeldt i fjor.

På styremøtet i Helse Møre og Romsdal i Kristiansund onsdag, sa HR-direktør Ketil Hjelset at de nå jobber for å få ned det høge antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Det går fram av sakspapira til styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag. Det samla fraværet i 2019 var åtte prosent, og foretaket skriver sjøl at dette er for høgt. Sjukefraværet var også det samme året før, i 2018.