Nordmøre og Romsdal Indremisjon sier folkehøgskolene er viktige for å spre budskapet til indremisjonen:

– Vi stiller oss fullt og helt bak skolene

Skoleeier Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) gir full støtte til folkehøgskolene i debatten om kravene til ansatte.

Stiller krav til samlivsform: Folkehøgskolene har verdidokument med krav til de ansattes kristne livsførsel som flere de siste dagene har reagert på.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Ifølge Utdanningsdirektoratets (Udir) oversikt over tilskudd til norske folkehøgskoler i 2020 vil Høgtun Folkehøgskole motta nær 12 millioner (11,8 mill. kr) i driftstilskudd fra staten i 2020.