Færre anmelder sex-overgrep i Møre og Romsdal

- Trolig mørketall i dette området

Antall anmeldte seksuallovbrudd går kraftig ned i Møre og Romsdal, viser politistatistikken. Men vold i nære relasjoner øker.

Politimester Ingar Bøen er glad for færre anmeldelser, frykter mørketall.   Foto: Per Tormod Nilsen

Nyheter

I fjor ble det anmeldt 387 seksuelle overgrep i Møre og Romsdal, en nedgang på 19,7 prosent på ett år. Gledelig, men det er trolig mørketall her, mener politimesteren.