Vil stenge - men litt mindre

Utvalget for teknisk, miljø og næring i Hustadvika kommune går inn for å stenge den indre delen av Elnesvågen sentrum for biltrafikk. Men utvalget ønsker et mindre avstengt område enn kommunedirektøren legger opp til.

ENIGE: Arne Birger Silnes (Ap) og Lisbeth Valle (Sp) enige om å stenge for trafikk i Elnesvågen.  Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

Det ble klart da hovedutvalget behandlet saken i sitt møte tirsdag. Utvalget ønsker at torget i Elnesvågen stenges for trafikk, men at området kalt T3, som ligger utenfor en elektroforretning, inntil videre beholdes til parkering. Avstengingen flyttes dermed litt lenger vest enn det kommunedirektøren ønsker.