Helseforetaket gikk med 88 millioner i underskudd

Som vanlig er overtidslønn og ekstrahjelp den store synderen i HMR-underskuddet - med 180 millioner høgere lønnsutgifter i fjor enn budsjettert.

Økonomidirektør Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal. Bildet er tatt tidligere.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Økonomidirektør Heidi Nilsen la ferske tall fram for styret i helseforetaket på møtet i Kristiansund onsdag.