– Veldig trist for hele bygdesamfunnet

Nedleggelsen av Midsund Bruk går inn på alle i Midsund. Det er likevel viktig å se at det også skjer positive ting ute i øysamfunnet, mener noen.

– TRIST: – Nedleggelsen kommer oppå dette med ferjetakstene. Folk kjenner nok litt på avmakt akkurat nå, sier Odd-Terje Beinset (t.v.) og Frits Inge Godø.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Midsund: Odd-Terje Beinset og Frits Inge Godø sitter onsdag ettermiddag på Ne’ste Pub & Kafé i Midsund sentrum og prater over en kopp kaffe. Både de og andre som er på kafeen synes det er svært leit det som nå skjer på Midsund Bruk.