Samlet protest i Aukra

I forkant av formannskapsmøtet i Aukra kommune mandag, fremmet Ap forslag om en felles uttalelse fra Aukra formannskap. Et samlet formannskap stilte seg bak uttalelsen.

Fremmet forslag: Varaordfører Audhild Mork (Ap) fremmet en uttalelse som hele Aukra formannskap stilte seg bak.  Foto: Privat

Nyheter

– Vi har hatt et ønske om en felles politisk uttalelse, og det er veldig kjekt at formannskapet tar affære i denne saken som betyr så mye for Aukra-samfunnet og kystkommuner generelt, sier varaordfører Audhild Mork (Ap).