Foreslår kutt for de sjukeste psykiatriske pasientene – ansatte reagerer kraftig

En seksjon på Lundavang der alvorlig psykisk sjuke utredes og behandles, foreslås nedlagt og slått sammen med Knausen, i krympet versjon.

REAGERER KRAFTIG FOR KUTTFORSLAG: F.v. Ingunn Romundstad Innerdal, psykiater og klinikktillitsvalgt psykisk helse og rus; Trude N. Sæther, overlege ved Seksjon for utgreiing og behandling, og Ivar Gotaas, overlege ved Molde DPS Døgnseksjon.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kostnadskutt i helseforetaket rammer også klinikk for psykisk helse og rus, etter underskudd i klinikken i 2018 og 2019. 15 millioner kroner skal spares i avdeling for sjukehuspsykiatri, knapt halvparten av dette i Nordmøre og Romsdal, drøyt halvparten på Sunnmøre.