Foreldre ved Helland skule krev trafikksikring

Forelderens arbeidsutval (FAU) ved Helland skule krev at det blir merka overgangsfelt og betre lys på fylkesveg 160 ved Myra i Vestnes.

VIL HA GANGFELT: FAU ved Helland skule krev gangfelt og betre belysning ved dette krysset på fylkesveg 160, Misfjordvegen.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

VESTNES: Saka kjem opp i Vestnes kommunestyre torsdag, Administrasjonssjefen innstiller på at vegvesenet set i verk tiltak for å sikre mjuke trafikantar som kryssar Misfjordvegen (fv. 160).