Deponi-avklaringar nærmar seg

Direktoratet skal vurdere deponi-lokalitet før 1. april, og avgjerd om reguleringsplanen kan vere nær foreståande.

BERGMESTEREN: Reguleringsplanen for Raudsand kan komme opp som sak for regjeringa i løpet av kort tid, ifølgje Harald Storvik.  Foto: Øyvind Leren

Nyheter

Miljødirektoratet har fått frist til 1. april for vurdering av lokalitetane og mulige overgangsløysingar som Ekspertutvalet for farleg avfall peikte på. Det opplyste Atle Hamar (V) til Romsdals Budstikke kort tid før han gikk av som statssekretær i Klima- og miljødepartementet før helga.