NAV-sjef fikk medalje for lang og tro tjeneste

Odd Husøy, tidligere leder for NAV Sandøy, er hedret med medalje for lang og tro tjeneste.

HEDRET: Odd Husøy (t.v.) er hedret med medalje for lang og tro tjeneste. Han ble overrakt prisen av Stein Veland, direktør for NAV i Møre og Romsdal.  Foto: Privat

Nyheter

Medaljen, som tildeles av Det Kongelig Selskap for Norges Vel, henger høyt, og Odd Husøy fikk den for sine 43 år ved ulike enheter i NAV og tidligere Trygdeetaten.