Nå skal nordmørskommunene inngå ny avtale med helseforetaket

I 2019 sa kommunene på Nordmøre opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal. Gjemnes kommune var først ute – nå skal de bli enige om ny avtale.

FORHANDLER: Knut Sjømæling (Sp), ordfører i Gjemnes, forhandler med helseforetaket om en ny samhandlingsavtale.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) sier dette arbeidet allerede er godt i gang.