Autopass-vegring gir ny ekstra-regning

Det ble ikke innført autopassbrikke på fylkesveiferjene fra nyttår. Det kan koste fylkeskommunen dyrt.

Får konsekvenser:Planen var å innføre Autopass på ferja Hareid–Sulesund frå nyttår, men nå er ordninga utsatt til 1. juli.   Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

(Smp:) Ferjerederiene kommer trolig til å sende et krav om økonomisk kompensasjon til fylkeskommunen, fordi de har vært nødt til å ha større bemanning enn planlagt.