I. P. Huse må nedbemanne

Fallende marked fører til omstrukturering for hjørnesteinsbedriften på Harøya.

  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Tirsdag ettermiddag sendte IP Huse ut en pressemelding hvor de forteller at de må nedbemanne.

«I P Huse har gjennom mange år hatt vinsjer til ankerhåndteringsskip, samt forankringssystemer til borerigger som sine hovedprodukt. Markedet for disse produktene er blitt sterkt redusert, og det forventes at dette markedet fortsatt vil være svakt de nærmeste årene. Dette har ført til sterkt redusert omsetning og kapasitetsbehov», heter det i meldingen.

Fallende marked

I 2018 hadde I. P. Huse en omsetning på 369 millioner kroner og driftsresultatet endte på nesten ti millioner kroner i minus. Dette var det fjerde året på rad at bedriften gikk med millionminus, etter en årrekke med svært sterke resultater.

«Redusert aktivitet og endring i produktsammensetningen gjør at bedriften er inne i en periode med restrukturering og kapasitetstilpasning for å styrke konkurranseevnen i forhold til den aktuelle markedssituasjonen. Bedriften gjennomfører tiltak for å tilpasse bemanningen til det behovet som forventes for 2020 og 2021. Dette vil medføre nedbemanning i bedriften, og prosessen rundt dette skjer i tett dialog med tillitsvalgte og ansatte», heter det videre i meldingen fra I. P. Huse.


Hjørnesteinsbedriften ble hardt rammet av oljenedturen. Slik ser det ut nå for I.P. Huse

Vinsjprodusenten I.P. Huse AS på Steinshamn er fortsatt rammet av et svakt marked for ankerhåndteringsfartøy. Adm. direktør Morten Hopland tør ikke si når markedet vil ta seg opp igjen.


Kan ikke si hvor mange

Daglig leder Morten Hopland sier til Romsdals Budstikke at det i dag er for tidlig å si noe om hvor omfattende nedbemanningen blir. De var 112 ansatte ved årsskiftet.

– For øyeblikket kan vi ikke si noe om hvor mange som må gå. Vi er nå i en nær dialog med de tillitsvalgte og må gjennomføre disse drøftingene før vi kan konkludere. Vi befinner oss i et lite samfunn, så uansett hvor mange som må gå, så vil det være for mange.

– Når vil dere konkludere?

– Vi er i en kontinuerlig prosess, så akkurat når vi er i mål, kan jeg ikke spekulere i.

– Kan du si noe om hvordan fjoråret gikk i forhold til omsetningen?

– Tallene for 2019 kommenterer vi ikke før årsoppgjøret er klart, sier Hopland.

Ifølge lokalavisa for Haram og Sandøy, Nordre, skal 17 ansatte ha fått beskjed om oppsigelse i forrige uke. I tillegg skal fem ansatte ha fått beskjed om at de må gå fordi de har eller snart når pensjonsalder.