Innsamlingsaksjon for fritidsklubb på Tornes

Her bygges nytt samlingssted for ungdom i hele Hustadvika

Snart får ungdom i Hustadvika ungdomklubb på Tornes. Det skjer ved hjelp av innsamling på internett og en solid porsjon dugnadsinnsats.

Det gamle kjellerlokalet skal gjøres om til en flunkende ny fritidsklubb, som ungdommen selv skal styre.   Foto: Sturla Havnes

Nyheter

Nå lages det ungdomsklubb i kjelleren på forsamlingshuset Torshall på Tornes.