Britt Janne Tennøy (H) leiar for Oppvekst, kultur og velferd

Slik gikk det i første utvalgsmøte

Hadde vedtekter for barnehage og SFO, busetting av flyktningar, og 17. mai-komite på agendaen.

Første møte: Britt Janne Tennøy på plass som leiar for Utvalg for oppvekst, kultur og velferd.  Foto: Anita Vingen

Nyheter

Måndag ettermiddag heldt Hovedutval for oppvekst, kultur og velferd i nye Molde kommune sitt første møte.