Ordførar Torgeir Dahl på Klimafestivalen:

– Vi kan flytte cruiseskipa med mest klimautslepp frå Storkaia til Moldegård

Vil premiere dei mest miljøvennlege cruiseskipa – foreslår nedprioritert kaiplassering for dei med størst klimautslepp.

Prioritering: Ordførar Torgeir Dahl tek til orde for at cruisskipa med størst klimautslepp blir flytta til industrikaia på Moldegård. Illustrasjonsfoto  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Ordførar Torgeir Dahl opna onsdag årets Klimafestival. På tampen av debatten «Grønn eller Grå Skipsfart?» der mellom anna utslepp frå cruiseskip var tema, kom han med følgjande innspel: