[TETT PÅ]

Vokter vegen for deg

Er du real, går det fint, tenker Ole Jan Tønnesen. Foran ham ligger fylkesvegnettet som utgjør ei strekning fra Molde til Napoli i Italia. Vegene i Møre og Romsdal er hans ansvar. - Jeg føler meg litt som vegvokter. Må passe på litt, sier han
Nyheter

Hands-on Man. Det kan Ole Jan Tønnesen trygt kalles. En som liker å være inni det når ting skjer, og kjenner at teamet han er en del av, fungerer.