Vi reiser sjeldnare med ferje

Ferjene i Møre og Romsdal fraktar færre passasjerar og køyretøy.

TILBAKE PÅ TOPP: Tala for fjoråret viser at Molde-Vestnes har teke tilbake førsteplassen som den mest trafikkerte ferjestrekninga i Møre og Romsdal. Totalt 848.400 køyretøy nytta ferja over Romsdalsfjorden i fjor. Her på Fannefjord.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

(Smp:) Det viser ferske trafikktal frå Møre og Romsdal fylkeskommune.