Rektors gitarsolo imponerte elevene da lærerbandet rocket Brygga

Joda, det ble en gromkveld helt utenom det vanlige for både lærere og elever som hadde benket seg ned på Brygga torsdag, da Personalbandet fra Molde vgs spilte opp.

FULL TRØKK: God korrelasjon. Personalbandet og sangkoret Gullstrupene lagde moro for 230 stykker på Brygga.  Foto: Ole Foss

Nyheter

Flere av elevene smådanset under avleveringen av det som nok var en god swing utenom vanlig pensum, uansett fag. For dette var en Silver Fox-klubbkveld og ikke noen skoletime.