Molde var blant de verste

Molde var på topp fem av norske kommuner med mange betalingsdøgn på sjukehus. Aller dårligst i Norge var Kristiansund.

Kom dårlig ut: Både Molde og Kristiansund kommune var blant de fem dårligste kommunene i Norge på å ta i mot utskrivingsklare pasienter. Det viste en oversikt fra bladet Sykepleien.  Foto: MONTASJE: Erik Birkeland / Øystein Bjerkeland

Nyheter

De siste tre åra har helseforetakene fakturert norske kommuner nærmere 700 millioner kroner for utskrivingsklare pasienter kommunene ikke klarer å ta imot, skrev fagbladet Sykepleien.