Men kontoret for tildeling tror antallet med langtidsvedtak på korttidsplass vil øke på sikt

«Korttidsproppen» har løsnet – foreløpig

Nye Molde kommune startet med null (!) utskrivingsklare pasienter på sjukehus. Endelig kan Kirkebakken brukes som planlagt. Men både kommunalsjefen og tildelingskontoret varsler at det fort kan snu.

På bedringens veg: Siden 2016 har Kirkebakken hatt 32 korttidsplasser, men de månedlige rapportene har vist at nær halvparten av plassene brukes av personer med innvilget langtidsplass. I 2020 er situasjonen langt bedre. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Ved inngangen til et nytt år og ny kommune er tilgangen på korttidsplasser i Molde kommune bedre enn på lenge.