Skole i Molde tar grep etter at elever følte seg utrygge

Også på Kviltorp skole har sosiale medier vært omtalt som et problem. Etter at to siste trinnene på skolen utviklet en veileder etter initativ fra foreldrekontaktene, tok skoleledelsen kontakt med FAU med ønske om det samme for alle trinn.

UTARBEIDET VEILEDER: Charlotte Tynes er foreldrekontaktfadder i FAU ved Kviltorp skole. FAU har på initiativ fra skoleledelsen utarbeidet en veileder for barnas digitale hverdag.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kviltorp skole har, som alle andre skoler, opplevd økt bruk av sosiale medier. Elever med smarttelefon og tilgang til sosiale medier, blir bare yngre og yngre.