Og så mye får de i styrehonorar

Paul Valle ut - Molde-rektor inn i Helse Midt-styret

Nestleder Paul Valle fra Fræna går ut av Helse Midt-styret, mens rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen kommer inn.

Foretaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF har gjenoppnevnt Tina Steinsvik Sund (t.v.) som styreleder og Liv Stette som nestleder fram til januar 2022. Rektor Steinar Kristoffersen (t.h.) ved Høgskolen i Molde er nytt styremedlem.  Foto: HMN

Styret i Helse Midt-Norge: Bak f.v.: adm.dir. Stig A. Slørdahl, Ivar Østrem, Kristian Dahlberg Hauge (ny), Liv Stette (Ålesund), nestleder Paul Steinar Valle (Fræna), og Bjørn Inge Gustafsson (ny), Foran v.f. Anita Solberg, styreleder Tina Steinsvik Sund (ny), Beate Skillingstad (ny), og Lindy Jarosch-von Schweder.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Foretaksmøtet for Helse Midt-Norge gjenoppnevnte tirsdag Tina Steinsvik Sund som styreleder i det regionale helseforetaket.

Liv Stette fra Ålesund ble oppnevnt som nestleder, etter Paul Valle fra Fræna. Han er den eneste som går ut av Helse Midt-styret til neste periode.

Valle erstattes med nytt styremedlem Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde.

Dette får de i honorar

Møtet fastsatte også honorarene for styremedlemmene slik, ifølge den foreløpige protokollen:

Styreleder får 289.300 kroner, en økning på 26.000 kroner siden forrige oppnevning i 2018.

Nestleder får 193.600 kroner, en økning på 17.000 kroner.

Styremedlemmene ellers får 140.000 kroner, en økning på 12.000 kroner siden 2018.

Styret for Helse Midt-Norge består dermed av følgende personer i perioden 2020-2022:

Tina Steinsvik Sund, leder

Liv Stette, nestleder

Björn Gustafsson

Kristian Dahlberg Hauge

Beate Skillingstad

Steinar Kristoffersen (ny)

Linda Jarosch von Schweder

Anita Solberg

Tore Brudeseth

Bent Høie øverste myndighet

Foretaksmøtet tirsdag ble gjennomført før og etter sjukehustalen. Til stede var helseminister Bent Høie fra eieren, og fra Helse Midt-Norge-styret kom styreleder Tina Steinsvik Sund, Bjørn Gustafsson, Liv Stette og Tore Brudeseth fra Molde.

Fra administrasjonen i Helse Midt-Norge møtte adm. dir. Stig Slørdahl, direktør for eierstyring Nils Kvernmo, og rådgiver Sven Olav Wold.

I tillegg deltok ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum, avdelingsdirektør Kai R. Furberg og seniorrådgiver Rune Pedersen.