– Rederiet har levert rett kapasitet

Flere har stilt seg undrende til at Fjord1 har tatt med så få biler på «Ivar Aasen» etter ferja begynte å trafikkere sambandet Mordalsvågen-Solholmen. Nå har fylkeskommunen gitt dispensasjon for at ferja kan ta flere om bord.

Glad: – Vi er fornøyd med at vi nå får en permanent større kapasitet på sambandet.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Likevel vil ikke fylkeskommunen si at Fjord1 ikke har oppfylt minimumskravet etter flere reisende ble stående igjen på ferjekaia.


Har åpnet sperringene på ferja

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord1 har blitt enige om å åpne sperringene til sidedekkene på «Ivar Aasen». Sidedekkene ble tatt i bruk klokken 09.45.


– Fjord1 har i dokumentasjon til oss levert rett kapasitet på 50 personbilenheter, sier Jesper Wiig i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Større personbiler

Han forklarer at en del av problemet er at nyere personbiler har blitt større enn de var tidligere.


– Er opp til Fjord1

- Vi presser på for å få løst dette så raskt som overhodet mulig. Nå er det opp til Fjord1 å finne en løsning for å få åpnet sidedekkene, sier seksjonsleder Jesper Wiig i Møre og Romsdal fylkeskommune.


– Transportkapasiteten måles i PBE som er en fastsatt størrelse. Ettersom personbilene er blitt større gjennom årene ser man gjerne at en typisk familiebil er større enn én PBE. Dette er en nasjonal standard som hele ferje-Norge bruker, sier Wiig og fortsetter:

– Fylkeskommunen stiller krav om en minste transportkapasitet i sine kontrakter. Denne kapasiteten er beregnet på bakgrunn av analyser gjort av blant annet Møreforsking. Her er det vurderinger av kapasitet sett opp mot målet om en minste servicekapasitet. I vurderingene om kapasitet er det gjort omregninger fra faktisk trafikk på sambandet.

Flere avganger

Varaordfører Odd Helge Gangstad reagerer med vantro til «ferjekaoset»:

– Har ikke vært i nærheten av å oppfylle minimumskravet

Varaordfører Odd Helge Gangstad er opprørt over situasjonen rundt bilferja «Ivar Aasen» som trafikkerer sambandet Mordalsvågen-Solholmen.

Ifølge Wiig har man strekt seg lenger enn det ligger til grunn for med tanke på overføringer fra staten for sambandet.

– Etter de nasjonale føringene – som ligger til grunn i inntektssystemet – skal ferjen til Otrøya ha kapasitet på 50 PBE. Videre har fylkeskommunen lagt seg på en høgere frekvens, med tre flere avganger i døgnet i dette sambandet enn det som ligger til grunn for overføringene fra staten.


– Hvilke konsekvenser kan det få for et rederi dersom de ikke oppfyller minimumskravet?

– Alle krav i kontrakten skal følges, herunder regularitet, universell utforming, reservefartøy. I tillegg har vi i de nye kontraktene lagt inn krav til overfartstid. I våre avtaler har vi strenge sanksjoner for brudd på leveransene. Slik sikrer vi et forutsigbart tilbud til publikum.

Ga dispensasjon

«Ivar Aasen» er registrert med en kapasitet på 79 PBE, men flere reisende har sagt at det har vært plass til maks 30 PBE så langt – uten at sidedekkene har blitt tatt i bruk.

– Hva var årsaken til at de ble stengt i første omgang?

– Operatøren valgte å stenge av sidedekkene fordi de ikke møtte våre krav i kontrakten til gjennomkjøringshøgde og aksellast på tre tonn. Dette er krav vi har stilt i kontrakten for å gjøre ombordkjøring og overfart enklere for de reisende.

– Hvilke justeringer i kontrakten har blitt gjort for at sidedekkene nå er i bruk på «Ivar Aasen»?

– Ettersom Fjord1 har satt inn en ferje som kan gi ekstra kapasitet utover minste krav, har det nå blitt gitt dispensasjon fra kravene til akseltrykk og gjennomkjøringshøgde knyttet til sidedekkene på ferjen Ivar Aasen, sier Wiig og legger til.

– Vi er fornøyd med at vi nå får en permanent større kapasitet på sambandet.

Få gjenstående i fjoråret

Til og med november reiste 225.642 PBE med sambandet Mordalsvågen-Solholmen i 2019.

I samme periode var det kun 191 gjenstående PBE.

I november 2019 reiste 20.202 PBE med sambandet, og i løpet av måneden var det 9 gjenstående PBE.